Để chọn khoảng cách đặt máy chiếu với màn chiếu bạn cần biết các thông số kích thước màn hình trình chiếu, tỷ lệ cần trình chiếu để tính khoảng cách phù hợp.

Với mỗi hãng máy chiếu sản xuất theo công nghệ LCD hoặc DLP có độ zoom khác nhau thông thường kỹ thuật lắp máy chiếu dựa vào kinh nghiệm hoặc trình chiếu thử chọn khoảng cách phù hợp.

Với nhưng người mới sử dụng máy chiếu có thể trình chiếu thử chọn khoảng cách hoặc vào web của hãng máy chiếu có phần mềm tính khoảng cách đặt máy chiếu phù hợp.

Máy chiếu thiết bị trình chiếu phóng hình ảnh lên màn hình hứng ánh sáng, khi đặt càng xa hình ảnh trình chiếu càng rộng sao cho phù hợp