Máy chiếu có 4 chế độ trình chiếu phù hợp với không gian và nhu cầu trình chiếu khách nhau.

1. Máy chiếu để bàn chiếu màn chiếu trước

2. Máy chiếu treo trần chiếu màn chiếu trước

3. Máy chiếu để bàn chiếu màn chiếu sau

4. Máy chiếu treo trần chiếu màn chiếu sau

Khi muốn treo máy chiếu tùy từng hãng máy chiếu bạn vào điểu chỉnh về chế độ phù hợp.

Chung tôi hướng dẫn bạn chọn chế độ một số hãng máy chiếu.

  • Máy chiếu Panasonic

    Chọn Menu --> Projector setup --> Installation ---> chọn chế độ Front/Ceiling

  • Máy chiếu Nec

    Chọn Menu --> Setup --> Installation --->Orinentation chọn chế độ Front/Ceiling

  • Máy chiếu BenQ

    Chọn Menu --> Setup (basic) --> Projector Position ---> chọn chế độ Front/Ceiling

  • Máy chiếu Sony

    Chọn Menu ---> Installation (Menu cờ lê) -->mageFlip ---> chọn chế độ HV (Flips the picture horizontally and vertically )

Máy chiếu Infocus

    Chon Menu ---> Image setup ---> Ceiling mount ---> Chọn chế độ phù hợp

  • Máy chiếu Optoma

    Chọn Menu --->Seting --> projection ---> Chon Ceiling mout ( biểu tượng treo ngược máy chiếu)

    Chọn Menu --> Extended --> projection --> Front/Ceiling

Chúc các bạn thành công.

 

Khi mua máy chiếu nhà sản xuất cài đặt sẵn ở chế độ để bàn trình chiếu, khi máy chiếu treo trần sảy ra tình trạng ngược hình bạn cần căn chỉnh kỹ thuật