Cáp tín hiệu máy chiếu VGA 10m

450.000₫ 350.000₫
Cáp tín hiệu máy chiếu VGA 10m
Dây cáp tín hiệu máy chiếu  VGA
Chiều dài: 10m
THÔNG TIN SẢN PHẨM

Cáp tín hiệu máy chiếu VGA 10m

Dây cáp tín hiệu máy chiếu  VGA

Chiều dài: 10m

Dùng truyền tín hiệu máy chiếu

Dây tín hiệu dùng trình chiếu

Bảo hàng: 12 tháng