Cáp tín hiệu máy chiếu VGA 15m

650.000₫ 450.000₫
Cáp tín hiệu máy chiếu VGA 15m
Dây cáp tín hiệu máy chiếu  VGA
Chiều dài: 15m
THÔNG TIN SẢN PHẨM

Cáp tín hiệu máy chiếu VGA 15m

Dây cáp tín hiệu máy chiếu  VGA

Chiều dài: 15m

Dùng truyền tín hiệu máy chiếu

Dây tín hiệu dùng trình chiếu

Bảo hàng: 12 tháng